Thursday, October 12, 2006

MENCINTAI ALLAH SWT

Puji dan sanjungan kepada Allah dan Tuhan seluruh alam, selawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, Muhammad s.a.w, keluarga dan seluruh sahabatnya.

Sesungguhnya, cita-cita yang paling luhur dalam Islam adalah menjadi orang yang dicintai Allah, orang yang dekat denganNya dan menjadi kekasih dan waliNya. Jika seorang muslim ingin membanggakan diri, maka berbanggalah dengan ujian dari Allah, keberanian dan pengabdiannya untuk agama, dan memartabatkan kalimat "La ilaha illalah".

Cara-cara mencapai Cinta Allah:

* Al-Quran Al-Karim

Tiada kejayaan dan tiada kebahagiaan bagi umat ini selain membaca dan mempelajari Al-Quran.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Umamah r.a bahawasanya Rasulullah bersabda bermaksud:

"Bacalah Al-Quran kerana kelak pada hari kiamat ia akan memberi syafaat bagi para pembacanya".

Seluruh kandungan Al-Quran amat menakjubkan Allah s.w.t berfirman bermaksud:

"Katakanlah (hai Muhammad) telah diwahyukan kepadaku bahawasanya sekumpulan jin telah mendengar (Al-Quran), lalu mereka berkata:'Sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan.'" (Al-Jin: 1)

Demi Allah, orang paling baik, paling luhur dan paling mulia dari kita adalah orang yang hidup bersama Al-Quran.

Ibnu Mas'ud mengatakan: "Janganlah seseorang dari kamu bertanya tentang cintanya kepada Allah,tetapi tanyalah kepada dirinya tentang cintanya kepada Al-Quran". Jika engkau mencintai Al-Quran,maka engkau telah mencintai Allah dan seberapa besar cintamu kepada Al-Quran, maka sebesar itu pulalah cintamu kepada Allah s.w.t.

Al-Quran menjadi pendamping para sahabat, sedangkan kita berdamping
dengan benda yang tidak bermanfaat .

* Zuhud dan Menghilangkan Cinta Kepentingan Duniawi

Jika seorang hamba mengeluarkan cinta dari hatinya dan mengisinya dengan cinta kepada Allah, maka Allah akan mencintainya. Ada orang yang telah menjadi hamba dunia (mencintai kekayaan harta benda) sehingga tidak mampu menghadiri majlis ilmu serta tidak mampu memberi tumpuan dalam zikir dan membaca Al-Quran kerana dunia.

*Menghidupkan Waktu Malam dengan Beribadah

Allah berfirman: "Mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah).". Rasulullah s.a.w telah mendorong manusia agar mendirikan solat malam. Waktu mengerjakan solat malam ialah setengah jam atau sepertiga jam sebelum Subuh, meski hanya dua rakaat agar anda termasuk dalam orang-orang mengingati Allah pada waktu itu.

Di dalam As-Sahihain, Abu Hurairah berkata, Rasulallah s.a.w bersabda: "Allah s.w.t turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang tersisa, lalu Dia berkata: Adakah orang yang meminta, maka akan Aku berikan permintaannya? Adakah orang yang memohon keampunan, maka akan Aku ampuni kesalahannya? Adakah orang yang berdoa, maka akan aku kabulkan doanya?"

Perkara-perkara yang dapat membantu mendirikan solat malam sebagaimana yang dikemukakan para ulama, antara lain:

a. Mengurangkan maksiat di siang hari.

b. Membaca wirid sebelum tidur iaitu tasbih 33x, tahmid 33x dan takbir 33x.

c. Tidak berjaga dimalam hari.

d. Tidur sebentar di siang hari.

*Menghayati Ayat-ayat Allah dan KeagunganNya

Menghayati ayat-ayat Allah boleh mendorong anda beribadah kepadaNya. Ini adalah ibadah orang-orang soleh yang selalu merenungi ayat-ayat Allah yang jelas, semua ciptaanNya dan keindahan ciptaan langit dan bumi sehingga mereka kembali dengan keimanan dan keyakinan.

Ketika kita takut kepada Allah, maka bangsa-bangsa, orang-orang yang jahat dan para penentang takut kepada kita. Namun jika tidak takut kepada Allah, maka Allah menjadikan kita takut kepada mereka.

Jagalah Allah, Allah Menjagamu.
Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni.

0 comments: