Sunday, December 10, 2006

~DENGAN SIAPA KAMU DUDUK~

Barang siapa yang duduk dengan lapan macam manusia akan ditambah Allah baginya lapan corak hidup:

1. Barang siapa suka duduk berserta orang kaya, Akan ditambah Allah kecintaannya kepada dunia dan keinginan kepadanya.

2. Barang siapa suka duduk berserta orang miskin, Akan dijadikan Allah baginya kesukaan bersyukur dan redha menerima pembahagian yang ditentukan Allah.

3. Barang siapa suka duduk dengan Sultan (Pemerintah Negara), akan ditambah Allah kasarnya dan sombongnya.

4. Barang siapa suka duduk dengan perempuan, (bukan muhrim) akan ditambah Allah bodohnya dan syahwatnya.

5. Barang siapa suka duduk bersama kanak-kanak, akan ditambahkesukaannya bermain-main dan bersenda gurau.

6. Barang siapa suka duduk dengan orang fasiq, akan bertambahlah beraninya berbuat dosa dan menunda-nunda taubat.

7. Barang siapa suka duduk dengan orang-orang soleh, akan bertambahlah keinginannya untuk taat.

8. Barang siapa suka duduk dengan para ulama' maka bertambahlah ilmu dan waraknya

0 comments: