Thursday, July 24, 2008

JALAN MENUJU ALLAH SWT

Saudara-saudaraku, semoga dada anda dilapangkan oleh Allah. Ketahuilah bahawa
jalan menuju Allah bukanlah satu jalan yang dipenuhi dengan wangi-wangian atau bunga-bungaan, sebaliknya ia diselubungi oleh ranjau dan duri.
Rasulullah saw pernah bersabda:

"Neraka tertutup dengan berbagai syahwat hawa nafsu sedangkan syurga tertutup
dengan kesukaran keberatan." (Bukhari, Muslim)

Fahamilah saudara-saudaraku, lantaran kesukaran jalan inilah maka jarang
sekali orang yang melaluinya. Di antara yang menjalaninya pula jarang sekali
yang benar-benar menempuhnya. Di antara yang menempuhinya juga jarang pula
yang sampai kepada tujuannya dan berhasil mencapai apa yang dikejarnya.
Mereka yang berjaya itulah orang yang mulia pilihan Allah untuk makrifat
(mengenal) dan mahabbab (cinta) kepadaNya. Kita bermohon agar Allah swt
memasukkan kita ke dalam golongan yang beruntung dengan memperolehi
rahmatNya. Tanamkanlah ke dalam hati sanubarimu keazaman untuk menjalani
jalan ini. Renungilah firman Allah:


"Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu
dengan bersungguh-sungguh, sedang ia seorang mukmin, maka mereka itu adalah
orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik." (Al Israa' : 19)

Ketahuilah, sesungguhnya kesukaran untuk menempuh jalan ini adalah tampak
dari segi lahirnya sahaja. Umpamanya anda terpaksa sembahyang lima waktu,
berpuasa sebulan Ramadan dan melakukan lain-lain peribadatan kepada Allah.
Sememangnya permulaan jalan ini ialah kesukaran tetapi kesudahannya ialah
kemudahan, atau permulaannya sabar dan kesudahannya syukur ataupun
permulaannya ialah kepahitan sedangkan kesudahannya ialah ketenangan jiwa,
ketenteraman fikiran dan kemurniaan hati.

Dari itu jadikanlah kemahuan yang bersungguh-sungguh sebagai mahkota roh,
kekalahan menjadi belenggu nafsu dan mati menjadi pakaian badan kerana yang
akan menjadi tempat diammu adalah kubur. Seandainya saudara-saudara tidak
mampu mengalahkan kehendak hawa nafsu yang menyeru kepada kejahatan, tanpa
anda bermujahadah dan meletakkannya di bawah hukum-hukum agama, niscaya hati
anda tidak akan hidup dengan sinaran makrifat.

Kesungguhanmu untuk mendekati Allah akan segera disambut olehNya sebagaimana
sabda Rasulullah saw:

"Firman Allah: 'Jika seorang hamba mendekat kepadaKu sejengkal, maka Aku
mendekat kepadaNya sehasta, dan jika mendekat kepadaKu sehasta, Aku mendekat
kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaKu berjalan, Aku datang kepadanya
berjalan cepat.'" (Bukhari)

Firman Allah:

"Dan orang-orang yang bermujahadah untuk (mencari keredhaan) Kami,
benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan
sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." (Al
Ankabuut : 69)

0 comments: